Amphibearil on kerguse huvides raami diagonaalne tugevus lahendatud tugevate otstega. Otste kinnitamiseks on kasutusel suurel hulgal U-aasasid ja silmusmutreid. See tundus ehitades väga loomulik. Alles hiljem jäin konstruktsioonile otsa vaadates mõtlema, et u-aasade ja silmusmutrite asemel oleks saanud nurkprofiilist ise kinnitusaasad teha. Ning täiendusi tehes hakkas selguma üha rohkem tõsiasi, et kõik varuks ostetud silmusmutrid leiavad lõpuks koha sõiduki küljes ja varu vajab kogu aeg täiendamist. Samuti kuluvad ära varusse jäänud u-aasad. Sedasama ei saa väita teiste varuga ostetud kinnitusdetailide kohta.


Silmusmutter
U-aasad


Vasakpoolsel pildil silmusmutter ohutusotsale. Parempoolsel pildil on U-aasad kasutust leidnud toodete pildistamiseks tehtud konsoolstatiivi koostamisel.

Üks igavene kaval kinnitusdetail, see silmusmutter. Universaalsem kui silmuspolt, sest kinnituspoldi pikkust saab paremini valida. Lihtne paigaldada ja alati kasulik, sest vähemalt veesõidukil ei ole sidumiseks kunagi nii palju kinnitusi kui vaja. Ning seal kus silmusmutter jääb liiga nupulaadseks või on vaja tagada tugevus eri suundades tõmbele on sama universaalne abivahend U-aas.